KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE BHP I PPOŻ

Art. 207. § 1. Działu X Kodeksu Pracy mówi o tym, że:

PRACODAWCA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STAN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W ZAKŁADZIE PRACY

By móc rozwijać swoją firmę, nie martwiąc się o bezpieczne warunki pracy dla swoich pracowników – pracodawca potrzebuje specjalisty, który wypełni w jego imieniu obowiązki z zakresu bhp i ppoż. jakie nakłada na niego polskie ustawodawstwo.

Specjalista ds. bhp doradza, pomaga wdrożyć w firmie obowiązujące przepisy w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Wykonuje swoje obowiązki zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dlatego też oferujemy kompleksową obsługę
firm w zakresie bhp i ppoż.:

 • prowadzenie szkoleń wstępnych, oraz okresowych bhp,
 • reprezentowanie pracodawcy w sytuacji kontroli organów nadzoru nad warunkami pracy,
 • przeprowadzenie kontroli warunków pracy,
 • sporządzanie okresowych analiz stanu BHP,
 • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad BHP,
 • analiza i ocena ryzyka zawodowego,
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy w zakresie BHP,
 • zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa
  i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
 • przedstawienie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
 • opracowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP
  na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze
  do lub z pracy – sporządzanie dokumentacji
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej chorób zawodowych,
 • opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn
  i okoliczności wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
 • organizowanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • ocena, analiza, doradztwo w zakresie dostosowywania maszyn
  i urządzeń do minimalnych wymagań bhp,
 • zgłaszanie do Urzędu Dozoru Technicznego wniosków dotyczących sprawdzenia kwalifikacji operatorów wózków widłowych,
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej,
 • dobór sprzętu gaśniczego, wyznaczenie dróg ewakuacyjnych,
 • organizowanie badań lekarskich pracowników,
 • inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki BHP i ergonomii,
 • sporządzanie sprawozdań z warunków pracy do Głównego Urzędu Statystycznego.

Ofertę kierujemy zarówno do małych firm jak i dużych przedsiębiorstw

Co możesz zyskać?

Wybierając nasze usługi nie musisz martwić się o aktualność przepisów prawnych i procedur postępowania – śledzimy na bieżąco wszelkie zmiany.

Współpraca z nami to spokój ducha, rzetelność i solidne przygotowanie do swoich zadań.

Zamów audyt zerowy gratis – dzięki któremu zweryfikujesz stan bhp i ppoż na chwilę obecną w Twojej firmie.

Formularz kontaktowy

Jesteś w tarapatach? Dobrze trafiłeś...

Jesteśmy gotowi reprezentować Cię w sytuacji kontroli organów nadzoru nad warunkami pracy.

Pomożemy ustosunkować się do wystąpienia, bądź nakazu wydanego przez Państwową Inspekcję Pracy/Państwową Inspekcję Sanitarną. Nadzorować będziemy realizację zaleceń służb kontrolujących.

Szkolenia

Oferujemy szkolenia bhp prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860)

Instruktaż
ogólny

Instruktaż
stanowiskowy

Szkolenie okresowe bhp
dla pracodawców

Szkolenie okresowe bhp
dla osób kierujących
pracownikami

Szkolenie okresowe bhp
dla pracowników
inżynieryjno-technicznych

Szkolenie okresowe bhp
dla pracowników
administracyjnych

Szkolenie okresowe bhp
dla pracowników zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych

Szkolenie okresowe bhp
dla pracowników
służby bhp

Szkolenie okresowe bhp
dla pracodawców wykonujących
zadania służby bhp

Szkolenia z zakresu
ochrony przeciwpożarowej

Szkolenia z zakresu
pierwszej pomocy przedmedycznej

Dokumenty BHP

Ochrona PPOŻ

Coroczne przeglądy gaśnic
oraz hydrantów

Oznakowanie drogi
ewakuacyjnej

GLASSTOM Anna Wilczek

Ul. Nowa 7C/2
62-050 Mosina

Właściciel – Anna Wilczek
Współwłaściciel – Tomasz Wilczek

Dane kontaktowe

Anna Wilczek + 48 881 058 750
e-mail: bhp@glasstom.eu